کاردرمانی چیست؟

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

کاردرمانی شاخه تخصصی از توانبخشی  که به افراد با ناتوانی حرکتی یا ذهنی کمک می کند تا به صورت توانمند کار های روزانه خود را انجام بدهد . کاردرمانی بر استقلال افراد تمرکز دارد و ابزار درمان آن آموزش ها و تمرین برای توانخواهان است.

 

چند باور غلط در مورد کاردرمانی

کاردرمانی هیچ ربطی به کاریابی ندارد.

کاردرمانی کاردانی نیست ( حداقل مدرک کارشناسی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور)

کاردرمانی زیر مجموعه روانشناسی و تربیت بدنی نیست . ( زیر شاخه توانبخشی از گروه علوم پزشکی است )

 

وظایف متخصصین کاردرمانی

کاردرمانی در دو شاخه اصلی ناتوانی های جسمی و ذهنی - روانی به ارائه خدمات می پردازند.  

 

کاردرمانی جسمی

بیماری های ارتوپدی و نورولوژیک  گاهی سبب ناتوانی و کم توانی در حرکات در کودکان و بزرگسالان می شود . در این هنگام متخصصین کاردرمانی با توجه به سطح توانایی افراد با ارائه برنامه های  حرکتی مناسب برای فرد کمک می کنند تا شخص بتواند توانایی حرکتی خود را به دست آورده و به زندگی طبیعی برگردد..

به عنوان مثال بعد از سکته مغزی فرد دچار ناتوانی در حرکت می گردد در این هنگام متخصص کاردرمانی با آنالیز محیط و نحوه حرکت کمک میکند فرد بتواند به  درستی راه برود و حداکثر توانایی قبل از بیماری را بازیابی کند.

 

شایع ترین مراجعین به کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان و بزرگسالان

فلج مغزی

سکته مغزی

آسیب های مغزی

ضایعات نخاعی

ام اس

پارکینسون

میوپاتی

میاستنی گراویس

ضایعات اعصاب محیطی

 

کاردرمانی ذهنی

این شاخه از کاردرمانی به آموزش های روزانه به کودکان با مشکلات کم توانی و ناتوانی ذهنی می پردازد تا فرد بتواند تا حد امکان مستقل و زندگی طبیعی را تجربه نماید. به عنوان مثال فردی با سندروم داون با مشکلات یادگیری و توانایی انجام فرآیند های ذهنی برای انجام کارهای روزانه نیاز به آموزش هایی دارد تا بتواند با شناخت محیط به صورت طبیعی زندگی کند.

 

شایع ترین مراجعین به کاردرمانی ذهنی

 

کم توانی ذهنی

اختلال یادگیری

سندرم ها ( داون و ژوپرت و...)

اختلال نوشتن

اتیسم

مشکلات نقص توجه وبیش فعالی

 

کاردرمانی روان

متخصصین دراین حوزه به افراد با بیماری های روان کمک می کنند بتواند تعامل مناسب با محیط پیدا کند و به زندگی مستقل( با حداقل نیاز به کمک) برگردد. بیشتر آموزش های کاردرمانی در این حیطه بر روی آموزش های کنترل خود در ارتباطات با بقیه افراد در محیط زندگی و کاری است . به عنوان مثال فردی با بیماری اسکیزوفرنیا (دارای توهم و هذیان ) برای زندگی مستقل در محیط نیازمند آموزش است.

 

کاردرمانی حسی

تمام آنچه ما از محیط خود پیدا می‌کنیم،  از طریق حس است. حس های اصلی همانند شنوایی، بویایی، بینایی، چشایی، شنوایی، حس عمقی، تعادل و لامسه ارتباط ما را با جهان سامان می دهد.  در بعضی اختلالات مانند اوتیسم ، این دریافت ها به درستی درک نمی شود و سبب می شود پاسخ مناسبی به آنچه از محیط دریافت می شود توسط فرد  داده نشود.‌ در اینجا کاردرمانی با استفاده از رویکرد یکپارچگی حسی، سعی در بهبود پردازش حسی و درک درست مغز از محیط می گردد.

 

چه کسانی به کاردرمانی حسی نیاز دارند:

اختلالات طیف اوتیسم

اختلالات نقص توجه - بیش فعالی

اختلالات یادگیری

 

ابزار های کاردرمانی

مهمترین ابزار در کاردرمانی برای درمان مشکلات حرکتی و ذهنی استفاده از فعالیت ( تمرینات تقویت حرکت - ذهن ) است . یعنی متخصص کاردرمانی در محیط درمان با استفاده از طراحی یکسری تمرین آموزش هایی به فرد ارائه میدهد تا بتواند توانایی حرکتی و ذهنی را به دست بیاورد و چنانچه راهی برای رفع نقص حرکتی یا ذهنی نباشد ، به فرد کمک میکند تا با وجود نقایص به استقلال برسد.

کاردرمانی  دانش بازیابی توانایی حرکتی و ذهنی بعد از بیماری ها و پنجره ای به زندگی مستقل برای همه است.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments