ketabchin

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

کتاب گویا، بیان کننده احساسات نوشته

چه شد که کتابهای گویا شکل گرفتند؟ در صورتی که به جملاتی مانند قبل از تاریخ و بعد از تاریخ برخورد کرده باشید درک خواهید که این جملات ما را به منشأ تاریخ و نحوه شکل کردن آن خواهند برد منشأ و سرچشمه ای که با پیدایش خط به وجود آمد و به نوعی می­توان گفت تاریخ با شکوه و بزرگی خود که سرگذشت انسان و زمین در آن یافت می­شود به خط وابسته است خطی که از آن به عنوان قلم یاد می­شود و می­توان به این نتیجه رسید که اگر قلم وجود نداشت تاریخی هم وجود نداشت.

اهمیت قلم را می­توان حتی در قرآن کریم نیز مشاهده کرد جایی که در آن خداوند متعال با تمام عظمت و شکوه خودش برای اثبات و شهادت سخنان خودش به قلم قسم می­خورد از همان ابتدایی که خط شکل گرفت برای نوشته شدن نیاز به ابزاری داشت که در طی گذشت زمان این ابزار به کاغذ و کتاب تبدیل شدند و که کتاب در تلاش است تا به حالات متنوع قلم و یا به بیان بهتر فکر و احساس را بر ما نشان دهد.

شاید به دلیل بی توجهی و عدم درک ما نسبت به احساسات کتاب و شاید بر حسب نیاز انسان­ها کتاب امروزه به صورت کتاب گویا درآمده و به بیان احساساتش پرداخته است و به عنوان یک نیاز محسوب می­شود.

همراه با کتاب گویا به اوج برسید

با توجه به نیاز دنیای امروز برای اینکه خود را فراموش نکنیم و با توجه به پیشرفت روز افزون دنیا با سرعت بالایی برای جلوگیری از عقب­ماندگی باید سریع باشیم و در صورتی که در این دنیا زمان هزینه­ی پرداختی ما برای بقا می­باشد مگر می­شود به دنبال کتاب که مظهر واقعی فکر و احساس انسانی است نرفت؟ چنانکه گفته شد زندگی امروزی وابسته به کتاب و قلم می­باشد و نمی­توان آن را نادیده گرفت به طوریکه این دو مورد ما را در مسیری قرار می­دهد که نه راه پس است نه راه پیش و برای خروج از این بن بست باید پرواز کرد.در دنیای امروز زمان­هایی همچون زمان طی کردن مسیر­های داخل شهر یا زمان منتظر بودن برای رسیدن مترو و قطار وجود دارد که به آن­ها زمان­های مرده مرده گفته می­شود در علوم روانشناسی که ما برای خروج از بن بستی که ذکر شد نیازمند استفاده بهینه از این زمان­ها هستیم در این زمان­ها ذهن انسان در آرامش است و آمادگی درک و احساس هر کتابی را دارد و کتاب گویا همان مسیر خروجی از این بن بست و پرواز و رسیدن به نقطه اوج می­باشد.

اوج گرفتن با کتاب گویا

 

باور گوش­ها و شنیدن صدای احساس دوست

همه ما کتاب را به عنوان یک دوست و همراه قبول داریم به طوری که کتاب برای همراهی ما به هر شکل و نوعی در آمده است از دانلود کتابهای رایگان به صورت pdf  و یا epub، تا به شکل و نوع گویای آن که این همراهی در هر شکل و نوعی بسیار ارزنده است به طوری که سایت کتابچین آن را درک کرده و برای راحت تر شدن این همراهی در تلاش است اما به هر شکل شنیدن صدای دوست می­تواند جذاب­تر از خواندن نوشته آن باشد به طوری که با شنیدن صدا می­توان با باور گوش­ها از صدای دلنشین آن لذت برده و با درک احساس آن روحی تازه پیدا کرد.

کتاب گویا صدای احساس یک نوشته

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments